Vanda

Betonimestarit Oy
Teknobulevardi 3-5
FI-01530 Vanda, Finland
Telefon +358 (0)20 743 3935
Fax +358 (0)20 743 3936
E-postadresser: förnamn.efternamn@betonimestarit.fi

Försäljning
Timo Venho
Försäljningsdirektör
Telefon +358 (0)20 743 3934
timo.venho@betonimestarit.fi

Jaana Huusko
Kalkylchef
Telefon +358 (0)20 743 3937
tarjouslaskenta@betonimestarit.fi
jaana.huusko@betonimestarit.fi