Montage

Vi servar våra kunder med kompletta lösningar genom att leverera pelare, balkar, håldäck, TT- och HTT-plattor, väggelement och andra specialprodukter antingen som rena leveranser eller färdigmonterade på arbetsplatsen. Vid behov fungerar en representant från vår fabrik som kundens samarbetspartner på arbetsplatsen, och säkerställer att arbetet framskrider planenligt.