Plattelement

Håldäck är ett förspänt element vars vikt reducerats genom de kanaler som löper i plattans längdriktning. Håldäck används i byggnaders under- mellan och överbjälklag.