Stomprodukter

Balkar och pelare är centrala delar i stomleveranser, eftersom de bildar byggnadens bärande betongstomme. Stomprodukterna konstrueras så att de anpassas för varje enskilt byggnadsobjekt, och de lämpar sig även för exempelvis brobyggen.