En samarbetspartner som tar hand om dina projekt ända in i mål

Våra kunder känner oss som ett företag med kunnig och motiverad personal, med ägare som har engagerat sig starkt inom såväl företaget som branschen. Våra ägare innehar även nyckelpositioner på våra fabriker. Våra produkters höga kvalitet säkerställs förutom av vår interna kvalitetskontroll, även av en extern kontroll som sköts av Inspecta Sertifiointi Oy

Projektkunnande till Din fördel

Hänsynstagande till kundens behov, och beredskap för förändringar är av största vikt i vår verksamhet. Vi förbereder gärna alternativkalkyler som säkerställer ett ändamålsenligt slutresultat som är så kostnadseffektivt och totalekonomiskt effektivt som möjligt.

Ansvarig person alltid tillgänglig

I alla våra projekt finns en namngiven ansvarig som är väl förtrogen med objektet och dess behov och tidplaner. Vid behov så fungerar vår fabriks representant till och med som din samarbetspartner på arbetsplatsen och säkerställer att arbetet framskrider planenligt. Han ansvarar som Betongmästarnas representant för att projektet blir framgångsrikt, och till honom kan du vända dig i alla typer av problemsituationer. Denna arbetsmetod ger dig möjlighet och arbetsro att fokusera på dina egna uppgifter.

Produktionseffektivitet och flexibilitet med specialistkompetens

Tack vare att gjutformarna kan fraktas på lastbil, kan vi hjälpa våra kunder på ett mer flexibelt sätt eftersom vi vid behov kan flytta tillverkning mellan olika fabriker. Detta möjliggör garantisäkra leveranser även i de mest krävande projekten.